zaterdag 20 januari 2018

Het klagende lijk , aflevering 1

Haar bloed had het kookpunt bereikt.
Ze smeet haar stofdoek op de glazen salontafel en keek hem onbegrijpend aan, alsof ze in zijn ogen wilde lezen of hij het daadwerkelijk meende. Ongelofelijk hoe hij haar zonder blikken of blozen had beschuldigd.
Gefrustreerd knoopte ze haar schort open en hield het verfrommeld in haar handen tot haar knokkels wit zagen. Zwijgzaam en vol ongeloof bleef ze met wijd opengesperde mond tegenover hem staan.
Hij hield zijn handen strak in zijn broekzak en het was haar overduidelijk dat hij er stellig van overtuigd was dat ze schuldig was.
‘Je meent het echt hè?’ vroeg ze hem toen hij statig en met gestrekte rug tegenover haar bleef staan, wippend op zijn tenen.
‘Je denkt echt dat ik het heb gejat?’
Hij knikte bevestigend, wachtend op haar bekentenis.
Haar ogen waren rood doorlopen en woedend gooide ze haar schort in zijn gezicht. Ze verdiende het niet dat ze zich onterecht liet beschuldigen en ze was niet van plan te antwoorden. Hij moest beter weten. Hoelang werkte ze al niet voor hem? Hoe vaak had ze hem niet bijgestaan?
Ze draaide zich om en snelde de gang in, greep haar jas en tas en verliet de villa met snelle tred. Met een harde knal viel de voordeur achter haar dicht en stevende ze af naar haar auto. Vol gas stuurde ze haar blauwe kever over het grindpad linksaf de straat in. Weg van hem en weg van zijn woning om vervolgens nooit meer terug te keren. Dat wist ze zeker. Geen één voet, geen dikke teen die nog de drempel van zijn woning zou aanraken. Hij zoekt het maar uit! Ze was tot op haar bot geraakt. Elk haar op haar hoofd had hij gekrenkt.
Haar gezicht moet boekdelen hebben gesproken toen ze haar schoenen in een hoek trapte en de autosleutels op de keukentafel smeet.
‘Wat is er aan de hand?’
Peter vouwde de krant op.
‘Waar is Sjoerd?’ snauwde ze in plaats van antwoord te geven.
‘Boven, huiswerk maken. Wat is er gebeurd?’
Lyla bekoelde zichtbaar, zakte plomp in de rode versleten sofa en gooide haar vermoeide benen op de eiken salontafel. Haar handen klemde ze strak om de met stof bekleedde brede leuning en ze haalde een keer diep adem. Ze was blij dat Sjoerd op zijn kamer zat. Zijn opvliegende temperament zou haar nu niet helpen. Het rood van haar woede was nog te zien tot achter haar oren.
Ze vertelde wat er zojuist was voorgevallen en dat ze daarom zo vroeg thuis was gekomen. Opgelucht dat het eruit was keek ze hem afwachtend aan, maar het bleef bedenkelijk stil.
Hij wist doorgaans elke situatie te relativeren en haar van adviezen te voorzien, maar had daarvoor kennelijk bedenktijd nodig. Misschien was haar normaal gesproken rustige karakter ook wel de reden waarom ze na veertien jaar nog steeds werkzaam was voor Hennie. Al had Hennie niet altijd evenveel tact en kon hij behoorlijk arrogant overkomen, ergens mocht ze zijn houding wel.
Peter had haar er dikwijls op gewezen dat Hennies zaken niet de hare waren en ze zich er niet mee diende te bemoeien. Distantiëren en focussen op je taak, zei Peter altijd. Dat was na vandaag dan wel even wat anders. Immers ging het haar dit keer wel aan.
Wat haar eigen persoontje betrof had Hennie haar nog nooit een strobreed in de weg gelegd. Hij was altijd tevreden over haar werk, betaalde haar op tijd en zelfs goed. Dat ze soms informatie opving dat haar niet aanging, wist ze meestal feilloos te negeren.
Hij had haar nu beschuldigd van iets wat ze niet had gedaan. Dat ging haar te ver en ze kon het niet over haar kant laten gaan. Het had kwaad bloed gezet.
‘Waarop is zijn verdenking gebaseerd?’ vroeg Peter opeens.
Lyla haalde haar schouders op.
‘Je moet het vanuit zijn positie bekijken.’
Nu fronste ze haar wenkbrauwen. ‘Hoe bedoel je’, snauwde ze niet begrijpend.
‘Zoals ik het zeg’, zei Peter. ‘Hij is kennelijk geld kwijt en vraagt zich af wie in de gelegenheid is geweest het weg te nemen.’
Leuk vond ze zijn antwoord niet, maar er zat een kern van waarheid in. Hennie kreeg niet veel mensen over de vloer terwijl zij er dagelijks was. Dat hij haar als eerste zou verdenken was daarom misschien niet eens zo onlogisch. Er was maar één probleem, ze had het niet gedaan! Dat hij haar vrijwel direct beschuldigd had, in plaats van te vragen, deed haar adrenaline opnieuw stijgen. Hij had het met haar kunnen bespreken in plaats van haar direct te beschuldigen.
‘Misschien moet je er een nachtje over slapen en morgen terug keren.’
‘Voor wat?’ schoot Lyla in de verdediging. Ze wilde die akelige egoïstische zelfingenomen man nooit meer zien.
Peter knikte een keer met zijn hoofd en glimlachte geruststellend.
Toen de stilte bleef, bedacht ze dat hij weleens gelijk kon hebben. Zoals altijd. Uitpraten was nog altijd het beste. Ze zou erover denken, alhoewel haar gevoel nog steeds wat anders zei.
Een stevige borrel, dat was wat ze nu nodig had. Peter schonk haar een glas whisky in. Ze nam een grote slok en hoorde niet dat de voordeur in het slot viel.Sjoerd greep een fiets uit het tuinpad en slingerde zijn been over het zadel. Zonder het zitvlak aan te raken trapte hij stevig door. Linea recta op zijn doel af. Wat dacht die idioot wel niet! Met zijn vingers strak om de handvaten geklemd probeerde hij zich te bedwingen. Hij had die man nooit gemogen, maar nu had die vent zijn moeder gekrenkt. Haar goede naam aangetast, besmeurd, door het slijk gehaald en haar verdriet bezorgd. Zijn weergaloze moeder.
Wie aan zijn familie kwam, kwam aan hem!
Met zijn gezicht op onweer sprong hij van zijn fiets en denderde deze tegen de beukenhaag bij de villa. Met zijn vuisten gebald en met grote passen stevende hij af op de voordeur. Hij was allerminst van plan om te praten. Opknopen moesten ze die kerel. Iemand moest hem een keer de waarheid zeggen. Wat? Laten voelen, bedoelde hij!


Hennie had zijn colbert aan de stoel gehangen en zijn boordknoopje geopend. Hij kroop achter zijn bureau en had de computer opgestart. Lyla zou wel bekoelen en hij besloot het maar even te laten rusten. Na zoveel dienstjaren had hij er wel vertrouwen in dat ze eruit zouden komen. Hij moest haar gewoon even de tijd geven. Er was nog nooit een probleem geweest dat ze niet te boven waren gekomen. Hij hield veel van haar toch moest ze toegeven dat ze fout zat. Anders was hij genoodzaakt deze week nog aangifte te doen bij de politie.
Hij nam zijn paperassen en begon te tikken aan het zoveelste bezwaarschrift dat hij nog van plan was in te dienen tegen de gemeente. Het complete dossier bevatte reeds aardig wat pagina’s. Toen hij toentertijd de vrijstaande villa had gekocht was hem verzekerd dat er nooit aan de achterkant zou worden gebouwd. Nu had de gemeente bekend gemaakt dat ze de braakliggende grond gingen gebruiken om er een nieuw sportcomplex op te zetten met bijbehorende sportvelden. Het vrije uitzicht van de ongerepte natuur en de rust was hem heilig. Hij was niet van plan dat te laten verstoren door lelijke gebouwen, schreeuwende mensen en diverse tennisballen in zijn tuin. De voetballen van het jeugdige tuig uit de straat waren hem al een doorn in het oog.
Hij had nog maar één woord getikt, toen de deurbel ging. Het liefst negeerde hij het. Eigenlijk verwachtte hij dat Lyla was teruggekeerd om haar excuses aan te bieden. Hij vond het niet prettig dat hij uitgerekend haar op die toon had moeten aanspreken, maar het was voor hem onvermijdelijk geweest. De ontdekking van de diefstal was een grote schok, want zij was de enige die wist waar hij zijn spaargeld bewaarde. Het was geen groot bedrag, maar een principekwestie voor hem. Als ze had gevraagd om geld te mogen lenen dan had hij haar dat met liefde voorgeschoten. Weliswaar met enige rente, maar desalniettemin was wegnemen en toe-eigenen het domste wat ze had kunnen doen. Hij was bereid, wanneer ze zou bekennen, de politie erbuiten te houden en een regeling onderling te treffen. Daar waren ze immers te lang vrienden voor.
Toen hij de voordeur met een krachtige zwaai opende, zag hij tot zijn verbazing echter niemand. Hij keek nog een keer langs de beukenhaag van zijn oprit en zag niets anders dan een leeg eierdoosje bungelen tussen de takken. Hij was wederom slachtoffer geworden van baldadige jeugd. Bij het sluiten van de deur droop het eigeel naar beneden over het gietijzeren beslag. Hij besloot dit keer niet te reageren en zich een keer niet van zijn arbeid te laten afleiden door onbenullig kattenkwaad.
Zowel de klok in de keuken als zijn rammelende maag gaven aan dat het etenstijd was. Hij dekte de tafel voor zichzelf en besloot de rest van de avond te besteden aan zaken die hij nog diende af te ronden. Net op het moment dat hij zijn bestek in zijn handen had genomen ging opnieuw de deurbel. Hij schoof zijn stoel achteruit en liep snel naar de voordeur. Dit keer zou hij de rotjongens niet de gelegenheid geven weg te rennen.
Met een enorme zwaai gooide hij de voordeur open.
‘Sjoerd!’ riep hij verbaasd.
Meer kon hij niet zeggen. Twee handen omklemden zijn hals en hij werd achteruit de gang ingeduwd. De ogen van Sjoerd spuwden vuur. De greep om zijn keel werd pijnlijk en happen naar lucht bemoeilijkt. Hij probeerde zich uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij greep de handen van Sjoerd, maar ze waren te sterk. Krachtig belandde hij tegen de muur. Geen enkele kant kon hij nog op. Langzaam gleed hij met zijn rug tegen de muur naar beneden. Eenmaal liggend op de grond had Sjoerd hem eindelijk losgelaten.
Hennie schraapte zijn keel.
‘We kunnen er toch over praten?’ smeekte hij bijna, toen hij zag dat Sjoerd hem wilde stompen. Hij was niet opgewassen tegen het lichamelijke geweld dat hem overmeesterde.
‘Je vermoordt mij nog’, stammelde hij terwijl hij langzaam een krachtige vuistslag incasseerde.
‘Nou, daar missen we dan niets aan!’ schreeuwde Sjoerd vol in zijn gezicht.

                                    *****

Marco liep te ijsberen in zijn woning tot moeder er bijna een zenuwinzinking van kreeg. Stom, stom, stom riep hij aldoor tegen zichzelf. Hij sloeg daarbij met zijn handpalm kleine korte tikjes op zijn voorhoofd. Hoe kon hij zo stom zijn.
Hij was de bladhark vergeten. Die, die hij deze morgen nog had gebruikt. Hoe kon hij zo stom zijn om dat te vergeten? Hij vergat nooit iets. Nooit!
Moeder probeerde hem vergeefs te kalmeren.
‘Je kunt morgen toch langs de villa rijden en de hark ophalen?’
Structuur en regelmaat. Alles moest gewoon kloppen. Morgen was te laat. Hij nam de hark altijd mee als hij de volgende dag naar Keemers moest. Niet morgen, vandaag.
Vandaag, vandaag, vandaag.
Krachtig schudde hij zijn hoofd.
‘Ga nu maar eerst rustig slapen...’
Marco sloeg zijn handen op zijn oren. Dat was niet de oplossing! Hij wilde het niet horen.
Met zijn grote sterke handen duwde hij zijn moeder opzij en stoof de achterdeur uit. Onmogelijk dat zo’n klein iel vrouwtje een boom van een kerel kon tegenhouden, ze moest hem laten gaan.
Hij trapte zijn fiets door de sterke wind. Herfstbladeren waaiden op.
Bladhark, bladhark, bladhark.
Op de openbare weg kon hij het blad nog wel zien liggen, dat was immers niet zijn taak. Maar op het erf van Hennie zou je geen blad tegenkomen als het aan hem lag. Al kreeg hij niet betaald, hij nam zijn werk als tuinman erg serieus. Er was geen betere tuinman te vinden dan hij.
Hij plaatste zijn gammele fiets op de oprit en liep naar de voordeur. De moderne buitenlamp met voeler sprong aan toen hij in het vizier van het oog kwam en het felle licht verblindde hem. In een reflex hield hij zijn arm voor zijn ogen en drukte op de deurbel. Niets. Het leek wel alsof de deurbel het niet deed. Hij drukte nog een keer, en nog een keer en nog een keer. Hij legde zijn oor te luister. Absolute stilte. Toch wist Marco zeker dat Hennie thuis was. Nog vijf minuten bleef hij roerloos voor de deur staan klappertanden. Hij trok de kraag van zijn jas omhoog en stopte zijn ijskoude handen in zijn jaszakken.
Hij moest toch echt de bladhark hebben.
Er werd niet opengedaan.
Marco besloot naar het schuurtje aan de achterzijde te lopen. Langs het stenen pad met smalle border liep hij naar achteren, waar hij de schuurdeur opende en door het licht, komende vanuit de woning, zijn bladhark zag staan. Of Hennie kon waarderen dat hij ongevraagd de schuur in was gelopen wist hij niet, maar het was zijn bladhark. Zijn bladhark en hij had die morgen nodig.
Toen hij het schuurtje wilde verlaten hoorde hij een hoop kabaal. Angstvallig bleef hij met samengeknepen billen staan. Muisstil. Hij hield zelfs zijn adem in. Zijn handen stevig geklemd om de steel van de hark en met strak dichtgeknepen ogen verroerde hij geen vin.
Zijn tanden drukte hij bijna pijnlijk op elkaar toen hij zijn ogen, na enige tijd voorzichtig durfde te openen. Door een kiertje zag hij een schim. In het licht van de woning zag hij een duidelijk postuur. Heel duidelijk zelfs.
Hij zag hoe de terrasdeuren zachtjes dichtgetrokken werden en hoe de persoon verdween over het pad waar hij even daarvoor had gelopen. Hij wist niet hoelang hij nog in het schuurtje had gestaan. Totaal verdoofd. Angstig. Bang dat Hennie naar buiten zou komen en hem zou betrappen. Hij wilde naar huis, naar mama.
Toen de kust veilig leek verliet hij met bonkend hart de schuur. Hij plaatste zijn linkerhand boven zijn oog tegen het glas en tuurde naar binnen. Grote snotter! Hij schrok zo hevig dat hij de hark liet vallen en struikelend naar zijn fiets rende. Dit was niet goed.
Alsof zijn leven ervan afhing fietste hij naar huis. Bang maar ook kwaad. Woede, allerlei emoties waar hij niet mee om kon gaan. Huilend en met een pijnlijk hart sloot hij zich op in zijn slaapkamer. Hij wilde alleen zijn en kon geen woord meer uitbrengen. Hier was hij veilig. Veilig bij mama. Hij kroop onder de lakens en trok de dekens zo ver over zijn oren dat de buitenwereld er niet meer toe deed.


Lyla sliep als een roos.
Ze was die nacht maar één keer wakker geworden, maar was vrijwel direct weer in slaap gevallen. Het gesprek met Peter had haar opgelucht waardoor een goede nachtrust haalbaar was. Geen gepieker en woede. Wel had ze samen met Peter enkele vragen op papier gezet en ze zou, voordat ze deze ochtend zou aanvangen met haar werkzaamheden, dit met Hennie bespreken.
Ze zou terugkeren naar de villa, ondanks dat ze plechtig besloten had nooit meer één teen over de drempel te steken.
Ze sloeg haar duster verder dicht, zuchtte en schudde haar hoofd vol ongeloof bij het zien van het aanrecht. Glimlachend zei ze tegen zichzelf dat die jongen het nooit zou leren. Ze veegde de broodkruimels met een vaatdoek in de wasbak en het gebruikte broodmes met klodders pindakaas plaatste ze in de vaatwasser. Sjoerd was al vroeg naar school vertrokken.
Peter kwam de keuken binnen en klopte zijn vrouw een keer speels tegen haar billen.
‘Moet ik je even brengen?’ vroeg hij bezorgd. ‘Ik wil ook wel mee naar het gesprek.’
Lyla schudde zachtjes haar hoofd. Ze had er alle vertrouwen in en kuste Peter dankbaar op zijn wang.
Sjoerd was weggefietst. Hij zat nog vol adrenaline en wilde de fietstocht benutten om zijn hoofd te legen. Gisteren had hij de villa woedend verlaten. Nu was hij er weer langs gefietst en was even blijven staan. Hij bleef naar de voordeur staren en zag geen beweging. Een serene rust kwam over hem.
Met een kleine glimlach en trots op zijn actie van gisteren, fietste Sjoerd uiteindelijk door.
Hij was vanochtend bewust vroeg weggegaan om zijn moeder te ontlopen. Hij wilde elke confrontatie momenteel vermijden. Al had hij niet het idee dat ze hem gisterenavond hadden gemist.
Natuurlijk had hij thuis niets gezegd. Ze wisten niet eens dat hij het gesprek had gehoord en zouden zijn daad nooit goedkeuren.
Soms moet het gewoon met de vuist. Hij was trots op zichzelf.
Even later reed Lyla met opgeheven hoofd naar de villa en parkeerde haar auto op de oprit.
Als kind vond ze de villa al adembenemend. Toen woonde de wethouder van de Kolm er nog met zijn vrouw. Pas toen Hennie er kwam te wonen en Lyla een vacature had gelezen dat hij iemand zocht voor het huishouden, had ze geen seconde getwijfeld. Het was voor haar de ultieme kans de woning eens vanbinnen te bekijken. Tot haar verbazing werd ze echter aangenomen. Ondanks al het commentaar vanuit haar omgeving had ze hier nooit spijt van gehad.
Toen ze vlakbij de voordeur was, kraakten de eierschillen onder haar schoenen. Een diepe zucht bij het zien van de extra werkzaamheden glipte over haar lippen. Ze draaide de sleutel in het slot en voelde haar hart bonken. Ze voelde zich enigszins opgelaten omdat ze niet kon inschatten hoe Hennie zou reageren na haar reactie van gisteren. Nog nooit eerder had ze zich zo laten gaan en haar emoties laten overheersen. Ze was duidelijk zenuwachtig.
Het was stil in de woning en ze riep zijn naam meerdere keren luid. Toen hij niet reageerde hing ze haar jas aan de kapstok en liep naar de keuken.
De vuile vaat stond op het aanrecht en Hennie was nergens te bekennen. Aan de ene kant was ze opgelucht, want het stelde het gesprek uit. Aan de andere kant bevreemde het haar.  Op dit tijdstip zou Hennie normaal gesproken al hebben ontbeten, maar een ontbijtbordje miste op de keukentafel. Ze schudde zachtjes haar hoofd toch besloot ze haar handtasje in de kelderkast te plaatsen en aan het werk te gaan. Door het kleine keukenraampje klopte ze haar stofdoek uit. Bovendien vond ze frisse lucht wel prettig als ze aan het werk was. Ventileren en de frisse buitenlucht naar binnen halen, heerlijk.
In de gang riep ze nog een keer naar boven, in de veronderstelling dat Hennie zich had verslapen. Ze kon zich niet heugen wanneer dat was gebeurd, maar kon ook geen andere reden bedenken voor Hennies afwezigheid. Zijn auto stond namelijk op de oprit en een fiets was niet het vervoersmiddel dat door hem werd gebruikt.
Pas toen ze de deur naar de woonkamer opende kreeg ze de schrik van haar leven. Het werd haar opeens pijnlijk duidelijk waarom ze geen antwoord had gekregen.
‘Hennie!’ sloeg ze haar handen voor haar mond.
Ze snelde naar hem toe en schudde nogal hardhandig aan zijn schouder.
‘Hennie, zeg eens wat!’
Enkele ferme tikken in zijn gezicht deden hem niet ontwaken. Dat hij koud aanvoelde en er grauw uitzag, drong pas tot haar door toen ze steevast geen reactie kreeg of beweging waarnam.
‘Hennie!’ deed ze nog een laatste wanhopige poging, maar ze wist dat ze te laat was. Alsof ze doden tot leven kon roepen knielde ze naast hem en wiegde hem. Met zijn hoofd op haar gehurkte knieën, liet ze haar tranen de vrije loop. Ze kon het niet helpen, maar de tranen vielen op Hennies verstijfde gezicht. Ze bleef zijn naam maar roepen, maar haar stem verloor kracht. Op het witte tapijt lag een enorme hoeveelheid opgedroogd bloed.
Ze snoot haar neus in een papieren zakdoek en streek met het vol gesnotterd papiertje over haar natte wangen. Een diepe zucht gleed hakkelend over haar lippen. Daarna nam ze de telefoon van de salontafel. Al snikkend en hyperventilerend lukte het haar om hulp te vragen. Het wachten duurde alleen zolang en de aanblik van zijn grote dode ogen werden ondragelijk. Misselijk werd ze ervan.
Ze zette de voordeur op een kier voor de hulpverlening om vervolgens kokhalzend naar de keuken te lopen in afwachting van hulp.
Ze kreeg het beeld van een lijkwitte Hennie maar niet van haar netvlies.


Intro Klagend lijk


Thriller Top Tien week 3

De 3e Thriller Top Tien van deze week. en zowaar zien we opeens wat wisselingen deze week. Zo komt op nummer drie met stip Het meisje in het ijs binnen. Een terechte plek en hij mag zelfs wel hoger. Een heerlijke thriller, waar je gerust je boekenbon voor kan gaan inleveren.


1
Dan Brown
Oorsprong
Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Thriller met Robert Langdon in de hoofdrol. Paperback versie.
Luitingh-Sijthoff - € 24,99 - ISBN 9789024576791

Oorsprong' is de nieuwe Robert Langdon-thriller van Dan Brown. 'Oorsprong' speelt zich af in Madrid, Barcelona, Bilbao en Sevilla, zit vol moderne kunst, innovatieve technologie, geschiedenis en architectuur en draait om de belangrijkste vragen ooit: die naar onze herkomst en onze toekomst.

Bilbao, het Guggenheim. Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, is te gast bij de spectaculaire onthulling van Edmond Kirsch' ontdekking. Kirsch, een wereldberoemde, controversiële miljardair en futurist, claimt dat zijn ontdekking de wetenschap voor altijd zal veranderen, maar de onthulling ontaardt in chaos. Langdon weet ternauwernood te ontsnappen samen met Ambra Vidal, de elegante museumdirecteur.

Ze vinden tegenover zich een bijna alwetende vijand met banden naar het Spaanse koningshuis en moeten, vertrouwend op hun gebundelde kennis, in een race tegen de klok symbolen, moderne kunst, extreme religies en verborgen geschiedenissen weten te doorgronden om Kirsch' schokkende geheim te ontsluiten. En de adembenemende waarheid die ons tot nu toe is ontgaan, onder ogen te zien…

2
Suzanne Vermeer
Winternacht
Psychologe Karin (35) ontmoet haar biologische vader en raakt betrokken bij de verdwijning van een 5-jarig meisje.
A.W. Bruna - € 15,00 - ISBN 9789400508422

Psychologe Karin ter Duin krijgt op haar vijfendertigste te horen dat ze is geadopteerd. Haar biologische vader ligt op sterven en wil haar nog eenmaal zien, en dus vertrekt Karin samen met haar dove zoontje Sam naar de Canadese stad Ottawa. Op de dag van aankomst heeft echter niemand tijd voor haar. Iedereen is in rep en roer omdat een meisje uit The Glebe, de wijk waar haar familie woont, wordt vermist.

De vijfjarige Liv Tremblay was met haar ouders en broertje aan het wandelen in een nabijgelegen natuurpark toen ze in een moment van onoplettendheid verdween. Voordat ze het goed en wel in de gaten heeft, raakt Karin betrokken bij de zaak. En in de weken die volgen, verdwijnen er nog meer kinderen…


3
Robert Bryndza
Het meisje in het ijs
Inspecteur Erika Foster leidt een moordonderzoek terwijl de aandacht van de moordenaar steeds meer naar Erika verschuift. Thriller.
Boekerij - € 15,00 - ISBN 9789022582022

Haar ogen zijn wijd open. Haar lippen iets uiteen, alsof ze nog iets wil zeggen. Haar lichaam bevroren in het ijs. En ze is niet de enige...

Als het lichaam van een jonge vrouw wordt gevonden in een park in Zuid-Londen, wordt inspecteur Erika Foster ingeschakeld om het moordonderzoek te leiden.

Het slachtoffer, de mooie, jonge en rijke Andrea Douglas-Brown, leek het perfecte leven te leiden. Haar vader is een belangrijk en invloedrijk man, haar verloofde een gerespecteerd zakenman. Toch lijken er duistere geheimen te zijn. Werden die het meisje fataal?

Als Erika dichter bij de waarheid komt, verschuift de aandacht van de moordenaar naar Erika zelf, wier laatste zaak verkeerd afliep. Zo verkeerd zelfs dat haar eigen man om het leven kwam. Terwijl haar politiecarrière aan een zijden draadje hangt, moet Erika haar eigen angsten overwinnen om een wrede moordenaar te slim af te zijn - voordat het te laat is.
Onze recensie


4
David Lagercrantz
De man die zijn schaduw zocht
Lisbeth Salander zit gevangen en wordt steeds ernstiger bedreigd door bendeleidster Benito. Millennium deel 5.
Signatuur - € 22,50 - ISBN 9789056725716

Lisbeth Salander zit voor een korte periode in de gevangenis. Ze probeert zich zoveel mogelijk afzijdig te houden van haar medegevangenen om conflicten te vermijden. Wanneer ze het toch opneemt voor een jonge vrouw uit Bangladesh in de cel naast haar, wordt ze onmiddellijk uitgedaagd door de bendeleidster Benito.

Holger Palmgren bezoekt Lisbeth en vertelt haar dat hij documenten heeft ontvangen over hoe slecht ze als kind door de autoriteiten is behandeld. De sporen leiden naar een zekere Leo Mannheimer, partner van een welgestelde effectenhandelaar. Hoe is zijn verleden verbonden aan dat van haar? Lisbeth vraagt Mikael Blomkvist, zonder verdere toelichting, onderzoek naar deze Leo te doen. Ondertussen worden de dreigingen van Benito en haar bende aan Lisbeths adres steeds serieuzer.

Onze recensie

5
David Baldacci
Eindspel
Will Robie en Jessica Reel zoeken 'Blauwe man', hun verdwenen baas. Dat blijkt levensgevaarlijk.
A.W. Bruna - € 21,99 - ISBN 9789400507562

Will Robie's baas, codenaam Blauwe Man, wordt vermist. Sinds hij op vakantie is gegaan in een afgelegen streek in de staat Colorado, heeft niemand hem meer gezien of iets van hem gehoord.

Samen met zijn vaste partner Jessica Reel gaat Robie op onderzoek uit en komt terecht in een plattelandsstadje met talloze problemen: een reeks moorden, aan drugs gerelateerde criminaliteit en geweld van een groep blanke racisten. Of de verdwijning van Blauwe Man met een van deze zaken te maken heeft, is echter onduidelijk. En langzaam maar zeker dringt tot Robie en Reel door dat ze van geluk mogen spreken als ze het er levend van afbrengen. Met of zonder Blauwe Man.

6
Karin Slaughter
Goede dochter
28 jaar na een aanslag waarbij haar moeder stierf, is advocate Charlotte getuige van een tweede aanslag. Thriller.
HarperCollins Holland - € 19,99 - ISBN 9789402726800

Achtentwintig jaar geleden: het zorgeloze leven van zusjes Charlotte en Samantha Quinn en hun ouders wordt wreed verstoord door een gruwelijke aanslag. Hun moeder verliest daarbij het leven en hun vader wordt nooit meer de oude.

Achtentwintig jaar later: Charlotte - de klassieke 'goede dochter' - is advocaat geworden, in de voetsporen van haar vader. Dan is ze getuige van een nieuwe aanslag, en de details van het misdrijf halen de herinneringen naar boven die ze zo lang heeft geprobeerd te onderdrukken. Want de schokkende waarheid wil niet langer begraven blijven.7
Lee Child
Nachthandel
Jack Reacher gaat op zoek naar de eigenaresse van een wel heel bijzonder sieraad.
Luitingh-Sijthoff - € 19,99 - ISBN 9789024578542

Advies: leg Reacher geen strobreed in de weg. Jack Reacher maakt een wandelingetje in een stad in de Amerikaanse Midwest. In de etalage van een pandjeshuis valt zijn oog toevallig op een sierraad, een kleine damesring van de militaire academie West Point. Wie zou van zoiets afstand doen? Jack Reacher gaat op zoek naar de eigenaresse en laat zich niet dwarsbomen.

Lee Child is de internationale bestsellerauteur van de Jack Reacher-serie. Daarvoor ontving hij in 2013 de prestigieuze Diamond Dagger Award. Het negende boek 'One Shot' ('Voltreffer') en het negentiende boek 'Never go back' ('Ga nooit terug') zijn verfilmd met Tom Cruise in de hoofdrol.
Onze recensie

8
John Grisham
De oplichters
Drie rechtenstudenten met schulden vermommen zich als advocaat en nemen het op tegen de FBI. Thriller.
A.W. Bruna - € 21,99 - ISBN 9789400509122

Mark, Todd en Zola moeten hun studie afbreken, zich voordoen als beëdigde advocaten en het opnemen tegen een miljardair én de FBI. Het is de enige manier om onder hun schulden uit te komen en een dubieuze hedgefondsmanager te ontmaskeren.

Een spectaculair plan, met een bijzonder kleine slagingskans…

Onze recensie


9
Camilla Läckberg
Leeuwentemmer
Inspecteur Hedström duikt in een vermissingszaak. Zijn vrouw, auteur Erika Falck, onderzoekt een oude familietragedie.
Ambo l Anthos - € 19,99 - ISBN 9789041420145

In 'Leeuwentemmer', houdt de winter Fjällbacka in zijn greep. Inspecteur Patrik Hedström en zijn team zijn bezig met een vermissingszaak van een jong meisje, Victoria, die in een stroomversnelling raakt als ze gevonden wordt. Haar verwondingen laten zien dat ze ernstig is verminkt. Patrik vermoedt een verband met andere verdwijningen en hij moet alles op alles zetten om andere meisjes eenzelfde lot te besparen.

Tegelijkertijd verdiept Erika zich in een oude zaak, een familietragedie die eindigde met de dood van de echtgenoot. Ze probeert uit te zoeken wat er is gebeurd. Het lijkt erop dat het verleden zijn schaduw op het heden werpt.

'Leeuwentemmer' is de nieuwe thriller in de reeks over schrijfster Erika Falck en haar man, inspecteur Patrik Hedström.10
De Waal & Baantjer
Een rat in de val
Bij het dreggen van de Singelgracht wordt een auto gevonden. Rechercheur Van Opperdoes en Jacob moeten op zoek naar de identiteit van de dode man die achter het stuur zit.
Lebowski - € 9,95 - ISBN 9789048811267

Tijdens een grote schoonmaak van de Amsterdamse Singelgracht stuit een grijper op een auto, die diep in de modder vastzit. Waarschijnlijk een oude auto die vanuit een parkeerplaats het water in is gegleden of geduwd, denkt men. Maar als de brandweer de auto uit het water takelt, blijkt het lichaam van een dode man nog achter het stuur te zitten.

Rechercheur Peter van Opperdoes en zijn trouwe collega Jacob ontdekken dat de eigenaar van de auto lang geleden als vermist is opgegeven. Maar is de inmiddels onherkenbare man in de auto wel de vermiste eigenaar? En wat doet die tas met vergane papieren en bankbiljetten in de kofferbak van de auto?

Het raadsel is compleet als blijkt dat de bestuurder niet verdronken is, maar hoogstwaarschijnlijk al dood was voor hij in het water terecht kwam. Van bedrogen echtgenotes tot de koerier van de onderwereld...Van Opperdoes en Jacob hebben geen idee waar ze het zoeken moeten in deze mysterieuze zaak.

Vijfde deel in de serie, waarvan tweemaal per jaar een deel verschijnt.

vrijdag 19 januari 2018

Heb jij haar gezien? van Sophie Hannah

Titel: Heb jij haar gezien?
Auteur: Sophie Hannah
Uitgeverij: The house of books
Aantal pagina's: 280

Over de auteur:
Sophie Hannah (1971) is een Britse schrijfster van romans, kinderboeken, poëzie en thrillers. Ze is de dochter van een hoogleraar politicologie en een schrijfster van kinderboeken, en heeft zelf gestudeerd aan de universiteit van Manchester. Van 1997 tot 2001 was ze als "fellow" verbonden aan de universiteiten van Cambridge en Oxford.
Na enkele kinderboeken en tien poëziebundels debuteerde ze als thrillerschrijfster in 2006 met de psychologische misdaadroman Kleine meid. Dat was het begin van een overweldigend succesverhaal, en vandaag verschijnen Hannah's boeken wereldwijd in 32 talen en ruim vijftig landen. In 2014 publiceerde Sophie op verzoek van de familie en nalatenschap van Agatha Christie een nieuwe Hercule Poirot-roman, The Monogram moorden, die een bestseller was in meer dan 15 landen.
Ze woont samen met haar man, kinderen en hond in Cambridge, waar ze een Fellow Commoner is van het Lucy Cavendish College.

Achterflap:
Cara Burrows verlaat uitgeblust haar man en kinderen, en vlucht naar een wellnessresort. Als ze daar uitgeput haar hotelkamer betreedt blijkt die al bezet. Het foutje van de receptionist doet Cara twijfelen; het meisje dat ze springlevend in de kamer heeft gezien is iemand die ze niet gezien kán hebben: de vermoorde Melody Chapa, wier ouders een levenslange gevangenis uitzitten voor de moord op haar. Cara raakt verwikkeld in een web van leugens en intrige, een gevaarlijk web.

Cover:
Een intrigerende cover! Je ziet een silhouet van een vrouw/meisje in een fel oranje licht. De teksten “Heb jij haar gezien?” en “Ze is het bekendste moordslachtoffer van Amerika. Wat als ze niet dood is? vragen erom om het boek op te pakken en de achterflap te lezen.

Wat ik van dit boek vind:
Tot een bladzijde of zestig had het boek mij nog niet te pakken, ondanks de fijne schrijfstijl. Want Sophie Hannah kan de personen en omgeving zo goed omschrijven dat je het idee hebt er zelf rond lopen of de personen op straat zou kunnen herkennen. Daar ligt naar mijn idee ook de kracht van Sophie. Ze pakt je hand en neemt je mee in haar verhaal.
Toch zijn er ook ongeloofwaardige delen, zoals het feit dat een Britse vrouw een derde van hun spaargeld opmaakt aan een reis, in haar eentje, om na te denken, zonder dat het gezin, laat staan haar man, ervan op de hoogte is. Het zou mij niet lukken en ook niet in mij opkomen en ik geloof ook niet dat ik er mee weg zou komen. Maar goed, voor het verhaal, en daar zit je dan opeens middenin, pik je dat en lees je gretig verder.

Cara heeft het gehad met haar gezien en gaat opzoek naar antwoorden en daar kiest zij het prachtigste resort wat ze maar kan vinden in  Amerika voor uit. Na een lange reis komt Cara aan in het meest luxe resort Swallowtail. Van de luxe ziet ze op dit moment niet veel, zo moe is ze, het enige wat ze wil is slapen. Aangekomen in haar hotelkamer blijkt deze al bezet te zijn. Een man en een tiener meisje, liggen daar al te slapen als Cara zich in hun badkamer bevindt. Ze weet de man te overtuigen dat ze is, wie ze zegt dat ze is, en hij laat haar gaan. Terug bij de receptie, schrikt de medewerkster zo erg van haar fout dat ze Cara een upgrade geeft en wel de mooiste suite die ze hebben op het resort. Toch kan ze niet van al haar luxe genieten, het voorval zet haar hele vakantie en reden waarom ze op reis is gegaan, geheel op zijn kop. De reis was bedoelt om haar gedachten op een rijtje te zetten, ze had net haar gezin verteld dat ze zwanger is en zowel haar tieners als haar man, reageerde niet direct enthousiast. Door het gepieker heen, dwalen haar gedachten steeds af naar het meisje en haar rare knuffel “Poggy”.
Door een vreemde gast van het resort, die steeds blijft roepen dat ze haar gezien heeft, dat Melody Chapa op het resort is, legt Cara de link met het meisje uit de hotelkamer. Melody is zeven jaar geleden vermoord en haar ouders zijn daarvoor veroordeeld en zitten een gevangenisstraf uit. Het lichaam van Melody is nooit gevonden.

Heeft Cara echt Melody Chapa gezien? Heeft zij haar gezien?

Je moet even in het verhaal komen, maar dan ineens lukt het om de ongeloofwaardige, net te toevalligheden voor lief te nemen en geraak je in een psychologische thriller waarvan je het einde niet had kunnen voorspellen. (ik dacht zelf al vrij vroeg te weten welke kant het op zou gaan, maar ik had gelukkig ongelijk!) Sophie Hannah zet de karakters erg goed weg. Zo goed dat er een aantal personen zijn waar je je aan begint te ergeren.
Zo klungelig en ongeloofwaardig als het begin in elkaar zit, zo goed is het einde. Als je denkt te weten hoe het in elkaar zit, krijgt het verhaal weer een andere wending. Dit gebeurd een aantal keer en dan komt de ontknoping, die je niet, maar ook echt niet zag aankomen. Daarom krijgt dit boek van mij 3,5 kraaien!


Punten:
Originaliteit: 4
Leesplezier: 3
Psychologie: 4
Schrijfstijl: 3
Spanning: 3
Plot: 4

Heb je haar gezien krijgt van mij 3,5 kraaien.


Lilian

Cover van deze week

Morgen gaan we  naar het eerste boekenuitje van dit jaar en wel naar het event rondom Sophie Hannah die in Rotterdam met een aantal andere thrillerschrijvers, zoals Simone van der Vlugt, vertelt over het schrijfvak en haar nieuwe boek. Binnenkort vast van alles over te elzen op dit blog.
Maar tijd voor de cover van de week en dat doen we met die van het nieuwe boek Heb jij haar gezien? van Sophie Hannah. Graag in de facebookgroep jullie mening over de voorkant: mooi of niet? Pak je het boek op als je er niet over gehoord zou hebben? Enzovoort...

Best verkochte boeken in 2017

Het boek wat het meest over de zogenaamde toonbank ging vorig jaar is Oorsprong van de Amerikaan Dan Brown.
Maar liefst  243.770 exemplaren werden sinds de uitkomst in oktober verkocht. 

Als tweede eindigde Judas van Astrid Holleeder, met 118.496 verkochte exemplaren. Dit boek was in 2016 het best verkochte boek van dat jaar. Het blijkt ook een jaar later nog zo goed te verkopen dat het op een tweede plek staat.
 Op drie volgt Goede dochter van Karin Slaughter, dat 102.555 keer in de Nederlandse vertaling werd aangeschaft.
De vierde plek is ook voor Astrid Holleeder die met haar Dagboek van een getuige dik tegen de 100.000 exemplaren verkocht.
Op vijf staat de eerste niet thriller/spannend boek en wel Pogingen iets van het leven te maken van Hendrik Groen.

Wat ik een opvallend iets vind, is toch wel de enorme verkoop van spannende boeken. Het lijkt dan alsof die de boekhandels veel plezier zouden moeten geven. Echter, hoe is het in jouw boekhandel gesteld? Bij Van Kemenade en Hollaers in Breda lagen de thrillers meestal in een kast wat aan de zijkant en waren nooit echt heel erg bij met nieuwe titels. Er stond vaak naast de al bekende titels, veel ouder werk. Ik weet niet hoe het tegenwoordig is, want ik had er weinig te zoeken, dus kom er nooit meer. Alles moest toch altijd besteld worden wat ik wilde. Tips kreeg ik nooit. Men is daar ingesteld op de literatuur. Eigenlijk die met hoofdletter L.
En dat zie je heel vaak in de boekhandel: literatuur ligt mooi uitgestald op de tafels en de winkeliers staan graag klaar voor tips. Ik moet zeggen dat Boekhandel Buitelaar in het centrum van Breda een mooie uitzondering is en middenin de winkel een mooie grote kast heeft staan, waar ook ik nog vaak verrast wordt met titels die ik nog niet kende.

En het CPNB, de organisatie die oa met deze cijfers naar buiten komt en dus zeker moet weten hoe populair de spannende boeken zijn, schafte vorig jaar de Avond Van het Spannende Boek (AVSB) af. Het jaar daarvoor mocht er al geen publiek meer komen en vorig jaar was het helemaal foetsie. Het beste spannende boek van het jaar werd in een tv uitzending afgeraffeld.
Voor de literatuur is er jaarlijks een groot boekenbal en mooie grote geldprijzen te winnen. Het irriteert mij mateloos dat neerkijken op het spannende boek. Alsof het weinig voorstelt om een goed plot te bedenken en de lezer in de greep te houden. In plaats van dankbaar te zijn dat door de inkomsten van de spannende boeken er toch heel wat uitgaves met een erg lage verkoop gecompenseerd kunnen worden.
Maar, als wij als lezer gewoon met plezier datgene lezen wat jezelf fijn vindt, is het goed he.

In 2017 is in totaal voor 530 miljoen euro aan boeken verkocht. Voor dat bedrag werden zo'n 41 miljoen exemplaren aangeschaft; 7,4 procent als e-book. Dan zou je zeggen dat het wel goed zit met de inkomsten. We horen altijd zo'n gemopper over illegale downloads. Maar dat staat er los van natuurlijk.

Lenen uit de bibliotheek gebeurt ook nog vaak: 65 miljoen papieren boeken en 3,2 miljoen e-boeken.

Bron:CPNB en NU.nl

Hoofdzaak van Mariska Overman

Titel:  Hoofdzaak
Auteur: Mariska Overman
Serie: Isabel Dieudonné deel 1
Uitgeverij: De Crime Compagnie
Publicatiedatum: April 2017
Pagina’s: 300

Cover
Een echt zomer-thriller cover vind ik. Een deel van een lichaam drijvend in het water (zwembad/zee?) Nu met het mooie weer voor de deur een uitnodigende cover maar zou hem niet direct als thriller zien in de winkel denk ik. Als hij op de thriller tafel zou liggen zou ik hem wel even beter bekijken in ieder geval. De achterflap ziet er goed uit, dus ik hoop en verwacht een spannend boek te gaan lezen!

Auteur
Mariska Overman schrijft al jaren blogs en columns over de dood en rouw en samen met haar man heeft ze een communicatiebureau om de dood bespreekbaar te maken. In 2017 debuteerde zij met haar eerste thriller Hoofdzaak over Isabel Dieudonné, specialist postmortale zorg. Momenteel is ze bezig aan het tweede deel met Isabel in de hoofdrol.

Achterflap
Specialist Postmortale zorg Isabel Dieudonné heeft twee jaar geleden haar werk als rechercheur vaarwel gezegd na een heftige zaak. Tot nu. Haar halfbroer, rechercheur David Nichols, roept haar hulp in als hij een hoofd op zijn keukentafel vindt. Van wie is dat hoofd? Waarom ligt het in zijn keuken?Mening
Het verhaal start gelijk goed, de eerste zin komt gelijk binnen: Het hoofd lag op tafel. De ogen keken verrast de keuken in, alsof ze die voor de eerste keer zagen. Hiermee is de toon gelijk gezet en verwacht je niet anders dan een spannend verhaal. Het is er even in komen doordat de personages worden voorgesteld en de onderlinge verhoudingen nog niet direct helemaal zichtbaar zijn. Maar zodra het verhaal eenmaal loopt, loopt het ook goed. Voornamelijk Isabel wordt erg goed uitgelicht, door de manier van vertellen ben je echt nieuwsgierig naar wat er allemaal in het verleden gebeurt is waardoor ze onder andere gestopt is met recherchewerk. Deze afwisselingen werken goed in het verhaal. Isabel had van mij nog wel iets duidelijker beschreven mogen worden, ik kan nu nog steeds niet echt een persoon voor mij zien. Maar dit komt misschien in het tweede boek beter naar voren.
Het verhaal is niet overal heel erg spannend, maar ondanks dat wordt je toch getriggert om door te lezen, het verhaal maakt je namelijk gewoon nieuwsgierig naar wat er nog staat te gebeuren. Spanning is er echt in pieken en dalen. Psychologisch vond ik dat het verhaal prima in elkaar zat en vooral de psyche van Isabel komt hierin duidelijk naar voren.


Er zaten wel wat onwaarschijnlijkheden in, zoals het deelnemen van David en Isabel aan het onderzoek terwijl het hoofd bij David op tafel gevonden is. Dit zou in het echt niet plaats kunnen vinden, maar dit wordt in het nawoord ook toegelicht waarom hier toch voor gekozen is.
Net op het moment dat je denkt, nou, dit was het dan, krijgt het verhaal nog een totaal andere wending en gaat het ineens allemaal heel erg vlug. Ik had hier het idee dat het een klein beetje afgeraffeld werd, dit had van mij nog iets beter uit de verf mogen komen. Iets meer uitgewerkt en afgerond. Nu kwam en gebeurde alles ineens heel plotseling.

Voor een debuut is dit boek zeker de moeite waard om te lezen, het is een verhaal waar je toch steeds nieuwsgierig naar blijft. Ik ben in ieder geval nu wel heel nieuwsgierig naar het tweede deel met Isabel, want ik denk echt dat daar nog wel wat uit te halen valt!

Spanning: 3
Plot: 3,5
Leesplezier: 4 
Schrijfstijl: 3,5
Originaliteit: 4
Psychologie: 3,5

Daarmee kom ik uit op 3,5 kraai voor Hoofdzaak het debuut van Mariska Overman.


Amanda